اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره 3 اصلاحی ماده 2 و تبصره الحاقی ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره 3 اصلاحی ماده 2 و تبصره الحاقی ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.

اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره 3 اصلاحی ماده 2 و تبصره الحاقی ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم طی نامه شماره 2852 مورخ 99/01/18 توسط دبیر هیات دولت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط