بخشنامه موضوع مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 طی نامه شماره 210/99/8 مورخ 99/1/19 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط