خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه 20 فروردین ماه 1399 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه 20 فروردین ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه 20 فروردین ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1- بررسی برنامه و صلاحیت آقای دکتر کاظم خاوازی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی و اخذ رای اعتماد

2- رسیدگی به لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی

3- رسیدگی به طرح اصلاح مواد 1 و 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

4- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص روند اجرای برجام

دریافت متن کاملdownlod