تصویبنامه درخصوص مجازبودن فعالیت چهار کشتی خارجی برای تردد و فعالیت بین بنادر و جزایر ایران تا پایان سال 1399

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجازبودن فعالیت چهار کشتی خارجی برای تردد و فعالیت بین بنادر و جزایر ایران تا پایان سال 1399 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/01/17 هیات وزیران درخصوص "مجازبودن فعالیت چهار کشتی خارجی برای تردد و فعالیت بین بنادر و جزایر ایران تا پایان سال 1399" طی نامه شماره 3616 مورخ 99/01/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط