رای شماره 2750 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال مقررات بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 218 - 1398/5/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2750 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال مقررات بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 218 - 1398/5/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 98/09/19 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط