رای شماره 3340 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (در مورد خواسته اعمال فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم کارگزینی قبل از تاریخ اجرای دستورالعملهای نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بانکها و بیمه های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری)

رای شماره 3340 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (در مورد خواسته اعمال فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم کارگزینی قبل از تاریخ اجرای دستورالعملهای نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بانکها و بیمه های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری) در تاریخ 98/12/6 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط