خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 26 فروردین ماه 1399 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 26 فروردین ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 26 فروردین ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1- گزارش رئیس دیوان محاسبات کل کشور در خصوص تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور

2- رسیدگی به گزارش شور دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده

3- اعلام وصول یک فقره طرح (طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن)، یک فقره لایحه و یک مورد اصلاحیه لایحه

 

دریافت متن کاملdownlod