طرح اصلاح ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی 1395/11/10

طرح اصلاح ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی 1395/11/10 در جلسه علنی مورخ 99/01/27 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف