مصوبه جلسه مورخ 99/01/27 شورای عالی بیمه درخصوص تعیین تعرفه هزینه ارزیابی خسارت به ازای هر فقره ارزیابی برای سال 1399

مصوبه جلسه مورخ 99/01/27 شورای عالی بیمه درخصوص تعیین تعرفه هزینه ارزیابی خسارت به ازای هر فقره ارزیابی برای سال 1399 ابلاغ شد.

مصوبه جلسه مورخ 99/01/27 شورای عالی بیمه درخصوص تعیین تعرفه هزینه ارزیابی خسارت به ازای هر فقره ارزیابی برای سال 1399 طی نامه شماره 99/100/7111 مورخ 99/02/06 توسط رییس شورای عالی بیمه ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف