تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد راجع به تاسیس مرکز بین المللی علوم پایه پزشکی و تغذیه انسانی تحت نظارت یونسکو

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد راجع به تاسیس مرکز بین المللی علوم پایه پزشکی و تغذیه انسانی تحت نظارت یونسکو ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/02/21 هيأت وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد راجع به تاسیس مرکز بین المللی علوم پایه پزشکی و تغذیه انسانی تحت نظارت یونسکو"، طی نامه شماره 16812 در تاریخ 99/02/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط