مصوبه چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ

مصوبه جلسه چهارم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور درخصوص چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ ابلاغ شد.

مصوبه جلسه چهارم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور درخصوص "چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ" طی نامه شماره 16982 مورخ 99/02/24 توسط معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط