چهارشنبه 1 بهمن 1399

مصوبه چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ

مصوبه جلسه چهارم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور درخصوص چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ ابلاغ شد.

مصوبه جلسه چهارم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور درخصوص "چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ" طی نامه شماره 16982 مورخ 99/02/24 توسط معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف