تصویبنامه درخصوص ایجاد بخش شامکان در شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ایجاد بخش شامکان در شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/02/21 هيأت وزیران درخصوص "ایجاد بخش شامکان در شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی"، طی نامه شماره 17279 در تاریخ 99/02/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط