اصلاح تحریری تصویبنامه درخصوص اختصاص مبلغ 300 میلیارد ریال بابت هزینه های ضروری اولیه و بازسازی زیربناها و تاسیسات عمومی آسیب دیده ناشی از برف استان گیلان

اصلاح تحریری تصویبنامه درخصوص اختصاص مبلغ 300 میلیارد ریال بابت هزینه های ضروری اولیه و بازسازی زیربناها و تاسیسات عمومی آسیب دیده ناشی از برف استان گیلان ابلاغ شد.

اصلاح تحریری تصویبنامه درخصوص اختصاص مبلغ 300 میلیارد ریال بابت هزینه های ضروری اولیه و بازسازی زیربناها و تاسیسات عمومی آسیب دیده ناشی از برف استان گیلان طی نامه شماره 17406 مورخ 99/02/24 توسط دبیر هیات دولت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط