بخشنامه موضوع رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند ب ردیف 2 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند ب ردیف 2 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند ب ردیف 2 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 طی نامه شماره 200/99/22 مورخ 99/02/27 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط