آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/02/21 هيأت وزیران درخصوص " آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی"، طی نامه شماره 17958 در تاریخ 99/02/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط