خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 30 اردیبهشت ماه 1399 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 30 اردیبهشت ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 30 اردیبهشت ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1- ادامه رسیدگی به لایحه تجارت – کتاب سوم

2- رسیدگی به لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری–صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی

3- بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت

4- رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری

5- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

6- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد مفاهیم و الزامات جهش تولید ظرفیت ها آسیب شناسی و ارایه راهبرد و راهکارها

7- رسیدگی به طرح استفساریه تبصره 1 بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

8- رسیدگی به طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

9- رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح مواد 31، 32، 34 و 36 قانون محاسبات عمومی کشور

10- رسیدگی به طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی

11- رسیدگی به طرح یک فوریتی الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، درخصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف