تصويب نخستين تصويبنامه تنقيحی هيات وزيران به پيشنهاد معاونت حقوقی رياست جمهوری

به گزارش واحد خبري معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقی رياست جمهوری، در جلسه روز چهارشنبه 1399/2/31 هيات دولت، نخستين تصويبنامه پيشنهادی معاونت حقوقی رياست جمهوری در زمينه تنقيح تصويبنامه های هيات وزيران، در موضوع بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زميني به تصويب هيات وزيران رسيد.

در اين تصويبنامه‌ كه با همكاري وزارت امور اقتصادی و دارايی (بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران) تهيه شده تمامي مصوبات هيات وزيران و كميسيون‌های آن، كارگروه‌های مركب از چند وزير و نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در زمينه موضوع بيمه شخص ثالث، از ابتدای دوران مقرره‌گذاری در كشور تاكنون، شناسايی و در پنج (4) فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و منتفی»، «منسوخ صريح» و «غيرمعتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی و احصا شده است. ارايه فهرست مصوبات معتبر در كنار احصای قوانين غير معتبر از نوآوری‌های اين تصويبنامه محسوب می‌شود كه آثار زيادی در جهت آگاهی مردم و مجريان با حقوق و تكاليف خود، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تصمیمات مغایر و متفاوت در دستگاههای اجرايی و نيز پالايش و شفاف‌سازی نظام حقوقی به همراه خواهد داشت. در اعتبارسنجی اين مصوبات، قوانين كشور، تصويب‌نامه‌های هيات وزيران، نظرات رييس مجلس شورای اسلامی و آرای هيات عمومی ديوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است. همچنين در اين تصويبنامه پيش‌بينی شده كه معاونت حقوقی رييس جمهور با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارايی (بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران) به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی، اين مصوبات براي آگاهی مجريان و شهروندان اقدام خواهد كرد.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط