تصویبنامه درخصوص ممنوعیت عبور بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه تا پایان سال 1399

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ممنوعیت عبور بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه تا پایان سال 1399 ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/02/28 هيأت وزیران درخصوص "ممنوعیت عبور بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه تا پایان سال 1399"، طی نامه شماره 20435 در تاریخ 99/02/31 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط