قانون تفسیر تبصره بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون تفسیر تبصره بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.

قانون تفسیر تبصره بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه علنی روز دوشنبه 99/02/15 تصویب شد و طی نامه شماره 21447 مورخ 99/03/06 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

تفسیر تبصره بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوریdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف