اصلاحیه بخشنامه تعرفه حق‌ التحریر دفاتر اسناد رسمی

شماره99/24982                                                                         1399/2/21

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

احتراماً، نظر به اینکه بعض ضرایب مندرج در بند الف جدول یک حق‌التحریر به‌اشتباه درج و چاپ شده است، لذا بدینوسیله ضرایب اصلاحی ارسال می‌گردد، مستدعی است دستور فرمائید نسبت به چاپ آن در روزنامه رسمی اقدام فرمایند.

مدیرکل امور اسناد و سردفتران ـ محسن مرادی

 

الف ـ اسناد مالی( موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت)

یک: اسناد رهنی ـ با حق استرداد، ذمه و سایر اسناد مالی

ردیف

مبلغ سند

تعرفه

8‏ ـ1

تا مبلغ ده میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال

0/7درهزار

9‏ـ1

تا مبلغ بیست میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال

5‏/0 در هزار

10‏ـ1

تا مبلغ صد میلیارد ریال نسبت به مازاد بیست میلیارد ریال

2‏/0 در هزار

11‏ـ1

بیش از صد میلیارد ریال نسبت به مازاد صد میلیارد ریال

04‏/0 در هزار

 
پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط