خلاصه مذاکرات جلسه علنی پنجشنبه 8 خرداد ماه 1399 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی پنجشنبه 8 خرداد ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی پنجشنبه 8 خرداد ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم برنامه های این جلسه به شرح زیر است:

1- انتخاب هیات رئیسه دائم مجلس شورای اسلامی

2- گزارش شعب پانزده گانه درمورد انتخاب اعضاء هیات رئیسه آنها و اعضای كمیسیون تحقیق و کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

3- انجام مراسم تحلیف اعضاء هیات رئیسه دائم مجلس شورای اسلامی

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف