اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/03/25 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات" طی نامه شماره 31487 مورخ 99/03/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط