مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد اهداء مبلغ 3/600/000/000 ریال به صورت بن پوشاك كه از طریق اداره كل آموزش و پرورش به دانش آموزان بی بضاعت

شماره: 4418 /98 /28

تاریخ: /12 /98

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 9263‏ /98‏ /س مورخ 27‏ /11‏ /98 پیشنهاد اهداء مبلغ 000 /000 /600 /3 ریال به صورت بن پوشاك كه از طریق اداره كل آموزش و پرورش به دانش آموزان بی بضاعت تحویل گردد، با قید یك فوریت مصوب شده، در جلسات كمیسیون فرهنگی و ورزشی، منتهی به جلسه علنی مورخ 4‏ /12‏ /98 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب پیشنهاد ارائه شده به شهردار محترم اصفهان تفویض اختیار گردید كه كمك اهدایی فوق را به میزان 000 /000 /400 ریال افزایش دهند.

مراتب بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداری جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط