مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد تخصیص مبلغ یكصد میلیارد ریال اعتبار در فرآیند اصلاح بودجه سال جاری از ردیف اعتباری حوادث غیرمترقبه با توجه به شیوع بیماری كرونا، با قید دو فوریت

شماره: 4526 /98 /28

تاریخ: 15 /12 /98

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 9821‏ /98‏ /س مورخ 11‏ /12‏ /98 در اعلام شیوع بیماری كرونا در كشور و شهر اصفهان و اهمیت فوق العاده موضوع جهت حفظ بهداشت و سلامت شهروندان و ارتقاء بهداشت اماكن عمومی و سایر موارد مرتبط، حاكی از پیشنهاد تخصیص مبلغ یكصد میلیارد ریال اعتبار بدین منظور در فرآیند اصلاح بودجه سال جاری از ردیف اعتباری حوادث غیرمترقبه، با قید دو فوریت در جلسه علنی مورخ 11‏ /12‏ /98 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب دو فوریت لایحه، پیشنهاد ارائه شده در تخصیص مبلغ پنجاه میلیارد ریال در اصلاح بودجه سال جاری (1398) و مبلغ پنجاه میلیارد ریال در بودجه از محل اعتبار حوادث غیرمترقبه و یا اصلاح بودجه سال 1399 شهرداری اصفهان بر اساس مفاد بند 12 از ماده 80 قانون تشكیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد هزینه های موضوع این مصوبه با تصمیم ستاد ویژه مبارزه با انتشار ویروس كرونا به انجام رسند.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط