مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص متمم و اصلاح بودجه پیشنهادی برای سال 1398 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

شماره: 4555 /98 /28

تاریخ: 22 /12 /98

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 9236‏ /98 /س مورخ 26‏ /11‏ /98 به همراه متمم و اصلاح بودجه پیشنهادی برای سال 1398 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان كه به تایید هیأت مدیره و شورای آن سازمان رسیده، در جلسات كمیسیونهای فرهنگی و ورزشی، امور اجتماعی و محیط زیست و امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 20‏ /12‏ /98 مورد بررسی قرار گرفت و متمم و اصلاح بودجه پیشنهاد شده كه از لحاظ منابع درآمدی و تامین كننده اعتبارات در سقف مبلغ 000 /207 /826 هزار ریال موازنه دارد بر اساس مفاد بند 12 از ماده 71 قانون تشكیلات شوراهای اسلامی ضمن تاكید بر انطباق متمم و اصلاح بودجه با سیاستهای شورای اسلامی شهر و ارائه گزارش بر اساس این مبانی در سال آینده به تصویب رسید.

یك جلد متمم و اصلاح بودجه مصوب شده كه ذیل صفحات آن به امضاء رسیده جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی به پیوست ارسال می گردد.

پورمحمد شریعتی نیا

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط