مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اصلاح بودجه پيشنهادی برای سال 1398 سازمان پاركها و فضای سبز شهر اصفهان

شماره: 4557 /98 /28

تاریخ: 22 /12 /98

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 9221‏ /98‏ /س مورخ 26‏ /11‏ /98 به همراه اصلاح بودجه پیشنهادی برای سال 1398 سازمان پاركها و فضای سبز شهر اصفهان كه به تایید هیأت مدیره و شورای آن سازمان رسیده، در جلسات كمیسیونهای بهداشت، سلامت و خدمات شهری و امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 20‏ /12‏ /98 مورد بررسی قرار گرفت و اصلاح بودجه پیشنهاد شده كه از لحاظ منابع درآمدی و تامین كننده اعتبارات در سقف مبلغ 000‏ /970‏ /198 هزار ریال موازنه دارد بر اساس مفاد بند 12 از ماده 71 قانون تشكیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

یك جلد اصلاح بودجه مصوب شده كه ذیل صفحات آن به امضاء رسیده جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی به پیوست ارسال می گردد.

پورمحمد شریعتی نیا

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط