مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص متمم و اصلاح بودجه پیشنهادی برای سال 1398 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان

شماره4560 /98 /28

تاریخ22 /12 /98

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوعمصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 9146‏ /98‏ /س مورخ 23‏ /11‏ /98 به همراه متمم و اصلاح بودجه پیشنهادی برای سال 1398 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان كه به تایید هیأت مدیره و شورای آن سازمان رسیده، در جلسات كمیسیونهای بهداشت، سلامت و خدمات شهری و امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 20‏ /12‏ /98 مورد بررسی قرار گرفت و متمم و اصلاح بودجه پیشنهاد شده كه از لحاظ منابع درآمدی و تامین كننده اعتبارات در سقف مبلغ 000 /000 /031 /1 هزار ریال موازنه دارد بر اساس مفاد بند 12 از ماده 71 قانون تشكیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

یك جلد متمم و اصلاح بودجه مصوب شده كه ذیل صفحات آن به امضاء رسیده جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی به پیوست ارسال می گردد.

پورمحمد شریعتی نیا

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط