مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص متمم و اصلاح بودجه پیشنهادی برای سال 1398 سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان

شماره: 4562 /98 /28

تاریخ: 22 /12 /98

جناب آقای دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 9237‏ /98‏ /س مورخ 26‏ /11‏ /98 به همراه متمم و اصلاح بودجه پیشنهادی برای سال 1398 سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان که به تایید هیأت مدیره و شورای آن سازمان رسیده، در جلسات کمیسیونهای بهداشت، سلامت و خدمات شهری و امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 20‏ /12‏ /98 مورد بررسی قرار گرفت و متمم و اصلاح بودجه پیشنهاد شده که از لحاظ منابع درآمدی و تامین کننده اعتبارات در سقف مبلغ 000 /530 /305 هزار ریال موازنه دارد بر اساس مفاد بند 12 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

یک جلد متمم و اصلاح بودجه مصوب شده که ذیل صفحات آن به امضاء رسیده جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی به پیوست ارسال می گردد.

پورمحمد شریعتی نیا

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط