مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص استرداد لایحه متن پیشنهادی لوایح طرح ترافـیك و پارك حاشیه ای

شماره: 4097 /98 /28

تاریخ: 08 /11 /98

پیوست:

جناب آقای دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحـه شماره 8025 /98 /س مورخ 17 /10 /98 به همـراه متن پیشنهـادی لوایح طرح ترافـیک و پارک حاشیه ای، در جلسات کمیسیونهای تلفیق و حمل و نقل و فناوری اطلاعات، منتهی به جلسه علنی مورخ 6 /11 /98 مـورد بررسی قـرار گرفت و با عنایـت به درخـواست شمـاره 8655 /98 /س مورخ 5 /11 /98 آن شهـردار محـترم در استرداد لایحه مذکور (به علت اینکه قوانین بالادستی مورد استناد در لایحه با ابلاغ مفاد قانون هوای پاک و آیین نامه­های اجرایی مربوطه نسخ گردیده)، لذا با رأی گیری انجام شده استرداد لایحه شماره 8025 /98 /س مورخ 17 /10 /98 به تصویب رسید.

مراتب جهت اطلاع اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط