مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد نامگذاریهای چهار خیابان، دو پارك سوار، یك مجموعه فرهنگی، دو مجموعه ورزشی، یك خانه كودك، سه بن بست، دو بوستان، یك مجموعه فرهنگی ورزشی و یك سالن اجتماعات

شماره: 4296 /98 /28

تاریخ: 29 /11 /98

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 8527‏ /98‏ /س مورخ 30‏ /10‏ /98 حاكی از پیشنهاد نامگذاریهای چهار خیابان، دو پارك سوار، یك مجموعه فرهنگی، دو مجموعه ورزشی، یك خانه كودك، سه بن بست، دو بوستان، یك مجموعه فرهنگی ورزشی و یك سالن اجتماعات كه در شورای نامگذاری مورد تایید قرار گرفته، در جلسات كمیسیون فرهنگی و ورزشی، منتهی به جلسه علنی مورخ 27‏ /11‏ /98 مورد بررسی قرار گرفت و به غیر از نامگذاری خیابان بی بی مریم بختیاری كه جهت بررسی بیشتر به شورای نامگذاری مسترد می گردد، سایر نامگذاریهای پیشنهادی به شرح ذیل به تصویب رسیدند:

1 - خیابان آیت الله طاهری؛ به نشانی: خیابان حد فاصل صفه و بلوار جانبازان ـ در محدوده شهرداری منطقه پنج.

2 - خیابان آسمان؛ به نشانی: حد فاصل خیابان آیت الله غفاری تا میدان دولت آباد ـ در محدوده شهرداری منطقه چهارده.

3 - خیابان تابان؛ به نشانی: خیابان حد فاصل تقاطع آفتاب تا خیابان آیت الله غفاری ـ در محدوده شهرداری منطقه چهارده.

4 - خیابان شهید زرین؛ به نشانی: خیابان سعدی شرقی، ادامه خیابان شهید حبیب الله رضازاده ـ در محدوده شهرداری منطقه هفت.

5 - پارك سوار صفه؛ به نشانی: جنب پایانه صفه در محدوده شهرداری منطقه شش.

6 - پارك سوار عاشق آباد؛ به نشانی: خیابان امام خمینی، عاشق آباد، خیابان سلمان فارسی، جنب ایستگاه مترو قدس ـ در محدوده شهرداری منطقه دوازده.

7 - مجتمع فرهنگی و ورزشی شاهنامه؛ به نشانی: خیابان گلستان، پروژه در حال احداث مجموعه فرهنگی، ورزشی و فضای سبز ـ در محدوده شهرداری منطقه هفت.

8 - مجموعه فرهنگی دانا؛ به نشانی: خیابان گلستان، پروژه در حال احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی ـ در محدوده شهرداری منطقه هفت.

9 - مجموعه ورزشی توانا؛ به نشانی: خیابان گلستان، پروژه در حال احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی ـ در محدوده شهرداری منطقه هفت.

10 - مجموعه ورزشی سپاهان؛ به نشانی: میدان استقلال، محله امین­آباد، جنب حسینیه ـ در محدوده شهرداری منطقه دوازده.

11 - خانه لبخند كودك ؛ به نشانی: خیابان معراج، خیابان امام­زاده ابراهیم ـ در محدوده شهرداری منطقه ده.

12 - بن بست شهید علی اكبر كُردی؛ به نشانی: خیابان شیخ صدوق شمالی، كوچه شماره (35) شهیدان همتی، در محدوده شهرداری منطقه شش.

13 - بن بست وصال؛ به نشانی: خیابان گلستان، كوچه گل بنفشه ـ سمت چپ، اولین بن بست ـ در محدوده شهرداری منطقه هفت.

14 - بن بست نداف؛ به نشانی: خیابان نظر شرقی، كوی جوهری، رو به روی بن بست پرنیان ـ در محدوده شهرداری منطقه پنج.

15 - بوستان سایه؛ به نشانی: خیابان آبشار سوم، حدفاصل میدان شهید قوچانی تا ورودی اول مجتمع شهید كشوری ـ در محدوده شهرداری منطقه شش.

16 - بوستان آرزو؛ به نشانی: بزرگراه چمران، خیابان شهدای فاطمیه در محدوده شهرداری منطقه هفت.

17 - سالن اجتماعات فردوس؛ به نشانی: خیابان سجاد، جنب گلستان شهدا در محدوده شهرداری منطقه شش.

مراتب بر اساس مفاد بند 24 از ماده 80 قانون تشكیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط