مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه تنظیمی بین منطقه یك شهرداری اصفهان و خانم مهری سموعی در آزادسازی

شماره: 4149 /98 /28

تاریخ: 15 /11 /98

پیوست:

جناب آقای دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 8598‏ /98‏ /س مورخ 2‏ /11‏ /98 به همراه توافقنامه مورخ 12‏ /5‏ /98 تنظیمی بین منطقه یک شهرداری اصفهان و خانم مهری سموعی در آزادسازی 57‏ /2 دانگ از یکباب منزل مسکونی پلاک ثبتی 629 بخش 2 با مساحت قدرالسهم عرصه 61‏ /175 مترمربع و قدرالسهم اعیانی 50‏ /146 مترمربع واقع شده در طرح ادامه خیابان اردیبهشت به بهای 000 /000 /420 /10 ریال که در ازاء مبلغ مذکور دو قطعه زمین به شرح مندرجات توافقنامه به مساحتهای 33‏ /101 و 190 مترمربع از نقشه های ژاله بین و بلوک B حکمی به ترتیب به مبالغ 000 /400 /106 /8 ریال و 000 /000 /750 /4 ریال (جمعاً 000 /400 /856 /12 ریال) به مالک واگذار شود و مابه التفاوت حاصله توسط شهرداری منطقه دریافت گردد، در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 13‏/11‏/98 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط