مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد نرخهای تبلیغات روی سقف و داخل تاكسیهای شهر اصفهان

شماره: 4152 /98 /28

تاریخ: 15 /11 /98

پیوست:

جناب آقای دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 7684‏ /98‏ /س مورخ 7‏ /10‏ /98 حاکی از پیشنهاد نرخهای تبلیغات روی سقف و داخل تاکسیهای شهر اصفهان حاوی 4 بند و 4 تبصره، متعاقب بخشنامه های ابلاغی وزارت محترم کشور و ضوابط تبلیغات در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور ابلاغی از طریق دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، در جلسات کمیسیونهای حمل و نقل و فناوری اطلاعات و فرهنگی و ورزشی، منتهی به جلسه علنی مورخ 13‏ /11‏ /98 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه شده به شرح یک برگ ضمیمه شده ممهور به مهر این شورا ضمن تاکید بر اینکه نظریه کمیته تبلیغات اخذ در مفاد فراخوان منتشره و متن قراردادهای منعقده با شرکتهای طرف قرارداد درج گردند و در مرحله اول برای مدت 6 ماه به صورت پایلوت اجرا شده و معادل 5 % از کل تاکسیهای پلاک "ت" فعال در شهر انتخاب شده طرح بر روی آنها اجرا گردد و حداکثر مدت هر قرارداد نهایی 2 سال باشد، به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط