اصلاح تحریری آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

اصلاح تحریری آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.

اصلاح تحریری آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور طی نامه شماره 35049 مورخ 99/04/07 توسط دبیر هیات دولت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط