تصویبنامه درخصوص اجرای ادامه آزادراه همت - کرج (حدفاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج - قزوین)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اجرای ادامه آزادراه همت - کرج (حدفاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج - قزوین) ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/04/04 هیات وزیران درخصوص "اجرای ادامه آزادراه همت - کرج (حدفاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج - قزوین)" طی نامه شماره 36425 مورخ 99/04/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 4/4/1399 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366- و بند (ج) ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- تصویب کرد:

1- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب­نامه "شرکت" نامیده می­شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب­نامه "وزارت" نامیده می­شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای ادامه آزادراه همت – کرج (حدفاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج – قزوین) در مسیر کنارگذر شمالی کرج به طول حدود (17/6) کیلومتر با برآورد تقریبی هفده هزار  میلیارد (000ر000ر000ر000ر17) ریال که در این تصویب­نامه "پروژه" نامیده می­شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، هزینه­های پیش­بینی نشده، تعدیل دوره ساخت، هزینه­­های ستادی، احداث،  نگهداری، بهره­برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین­نامه اجرایی قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب­نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26/1/1394 نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با "شرکت احداث، نگهداری و بهره­برداری و انتقال آزادراه کنارگذر شمالی کرج" به سهامداری شهرداری کرج که در این تصویب­نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می­شود و اجازه اخذ عوارض دارد، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

تبصره هزینه­های مربوط به تملک اراضی انجام شده و باقی­مانده واقع در مسیر آزادراه براساس قیمت کارشناسی و با تأیید "شرکت"، توسط "شرکت طرف قرارداد" تأمین و هزینه تملک اراضی موضوع این تبصره به سرجمع آورده "شرکت طرف قرارداد" اضافه می­شود. اصل و سود هزینه پرداختی قطعی، از محل عوارض دریافتی در طول دوره بهره­برداری مستهلک خواهد شد.

2- اجرای این قرارداد از محل طرح به شماره طبقه­بندی (1303016234) با عنوان "مشارکت در احداث آزادراه تهران – کرج (ادامه اتوبان همت)" قابل انجام بوده و شرکت، تأمین مبلغ مقطوع
چهار هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر4) ریال از منابع مالی مورد نیاز را از محل منابع
طرح مذکور و یا سایر منابع مالی مصوب قانونی دیگر، تعهد می­نماید. "شرکت طرف قرارداد" نیز عهده­دار تأمین مابقی مبلغ مورد نیاز برای اجرا و تکمیل پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره­برداری و تسویه حساب کامل هزینه­ها خواهد بود.

3- "شرکت طرف قرارداد" مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای "پروژه" را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوطه براساس مطالعات مصوب "شرکت" و آخرین فهرست­های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به­روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست­های بها و پیش­بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه­های سهم کارفرما و سایر هزینه­های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به "شرکت" تحویل نماید. هزینه­های یادشده پس از تأیید "شرکت" و تصویب "وزارت" جزو هزینه­های قابل قبول سرمایه­گذاری "پروژه" منظور و مبنای محاسبه قرار می­گیرد.

تبصره 1- در صورت انجام پیمانکاری توسط "شرکت طرف قرارداد" (یا پیمانکار وابسته به آن) ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (1/20) و در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر، از طریق مناقصه عمومی مورد تأیید "شرکت" معادل ضریب بالاسری (1/30) منظور
خواهد گردید. پیمانکاران و مشاورین فعلی پروژه در صورت تأیید "شرکت" می­توانند تا انتهای قرارداد به فعالیت ادامه دهند.

تبصره 2- انجام امور طراحی و مطالعات "پروژه" مذکور برعهده "شرکت طرف قرارداد" است که هزینه­های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط "شرکت" جزو هزینه­های قابل قبول سرمایه­گذاری "پروژه" منظور خواهد شد.

4- پیش­بینی اولیه دوره واگذاری طبق گزارش هزینه – درآمد اولیه مورد تأیید "شرکت" معادل سی و دو سال مشتمل بر یک­سال دوره مطالعه و احداث و سی و یک سال دوره بهره­برداری
خواهد بود. لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)
یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، می­باشد.

5- نرخ سود سرمایه­گذاری "شرکت طرف قرارداد" در دوران  احداث و بهره­برداری معادل نرخ سود سپرده یکساله بانک­های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به ­علاوه سه درصد (3%) در زمان انعقاد قرارداد صورت می­گیرد.

تبصره به روز رسانی سالانه مانده سرمایه­گذاری قابل استهلاک، بر مبنای نرخ سود سپرده یکساله بانک­های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به ­علاوه سه درصد (3%) در ابتدای هر سال صورت می­گیرد.

6- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار یا پایان دوره واگذاری (هر کدام که مقدم باشد)، منافع بهره­برداری از "پروژه" و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) براساس پیوست­های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل­ها و مقررات صادره از سوی "شرکت طرف قرارداد" به "وزارت" منتقل می­­شود.

7- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای "پروژه" تابع قوانین و مقررات طرح­های عمرانی کشور می­باشد.

8- "شرکت" موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی "شرکت طرف قرارداد" در اجرای مفاد قرارداد پیش­ بینی نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط