رای شماره 325 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال پاراگراف 1 بند 9 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر بیرجند و پاراگراف 2 از صفحه 23 و پاراگراف 2 از صفحه 27 طرح تفصیلی کمیسیون ماده 5 شهر بیرجند مصوب سال 1387

رای شماره 325 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال پاراگراف 1 بند 9 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شوراي اسلامی شهر بیرجند و پاراگراف 2 از صفحه 23 و پاراگراف 2 از صفحه 27 طرح تفصیلی کمیسیون ماده 5 شهر بیرجند مصوب سال 1387 در تاریخ 99/02/23 توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط