آیین نامه اجرایی تبصره بند ت ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی تبصره بند ت ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/05/08 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی تبصره بند ت ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 51819 مورخ 99/05/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 8/5/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد تبصره بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- آیین­نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

1- نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی خاتم­الانبیا(ص)، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و زیرمجموعه­های تابع و وابسته به آنها.

2- قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-.

3- دستگاه اجرایی: دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (1) قانون.

4- دبیرخانه: دبیرخانه شورای­عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

5- سمات: سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی.

6- طرح: طرح (پروژه) پژوهشی، مطالعاتی یا فناورانه که از محل منابع عمومی یا سایر منابع تأمین اعتبار می­شود.

7- پایان ­نامه و رساله: پژوهشی که توسط داوطلبان کسب مدارج علمی از طریق فرایندهای تعریف شده توسط وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انجام می‌رسد.

8-آیین ­نامه اجرایی: آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (64) قانون موضوع تصویب­نامه شماره 106082/ت55377هـ مورخ 13/8/1397.

ماده 2- نیروهای مسلح موظفند یک نفر را به عنوان رابط سمات به دبیرخانه معرفی و هر نوع اطلاعات صحیح فهرست و کتاب‌شناختی و چکیده پیشنهاده (پروپوزال) مربوط به آن دسته از طرح­ها، پایان­نامه­ها و رساله ­های نیروهای مسلح را که براساس تبصره (3) ماده (26) قانون مجازات جرایم نيروهاي مسلح - مصوب 1382-، دارای هیچ سطحی از طبقه­بندی نباشد یا مشمول محدودیت در دسترسی یا حیطه­بندی نشده باشد، مطابق با مفاد آیین­نامه اجرایی در سمات ثبت و در حیطه مأموریت­ها و وظایف و اختیارات خود، منطبق با مفاد آیین­نامه اجرایی با دبیرخانه همکاری کنند.

ماده 3- ثبت هر نوع اطلاعات صحیح فهرست و کتاب­شناختی و چکیده پیشنهاده (پروپوزال) مربوط به آن دسته از طرح­ها، پایان­نامه­ها و رساله­های نیروهای مسلح که براساس تبصره (3) ماده (26) قانون مجازات جرایم نيروهاي مسلح، دارای هر سطحی از طبقه­بندی یا مشمول محدودیت در دسترسی یا حیطه­بندی باشد، در سمات مجاز نیست و ثبت آنها صرفاٌ در آن دسته از سامانه­های امن متعلق به نیروهای مسلح که امنیت و عملکرد آنها به تأیید سلسله مراتب حفاظت اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نیروهای مسلح رسیده باشد، مجاز است.

تبصره- نیروهای مسلح موظفند مطابق مفاد تبصره (3) ماده (26) قانون مجازات جرایم نيروهاي مسلح و سازوکارهای مندرج در آن، طرح­ها، پایان­نامه­ها و رساله­های طبقه­بندی­شده خود را زمانی که از شمول طبقه­بندی و حیطه­بندی خارج و عادی تلقی شوند، در چهارچوب مفاد آیین­نامه اجرایی در سمات ثبت و شناسه (کد) رهگیری دریافت کنند.

ماده 4- دستگاه اجرایی اطلاعات صحیح فهرست و کتاب‌شناختی طرح­ها، پایان­نامه ­ها و رساله ­های دارای طبقه­بندی را پس از تصویب و پیش از انعقاد قرارداد، به شیوه­ای که دبیرخانه تعیین می‌کند، به دبیرخانه تحویل و رسید آن را دریافت می­کند.

تبصره 1- اطلاعات فهرست و کتاب­شناختی طرح­ها، پایان­نامه­ها و رساله­های دارای طبقه­بندی دستگاه­های اجرایی در صورت تشخیص بالاترین مقام دستگاه، از حکم این ماده مستثنی است.

تبصره 2- دستگاه­های اجرایی موظفند براساس قوانین و مقررات مربوط، طرح­ها، پایان­نامه­ها و رساله­های طبقه­بندی­شده خود را زمانی که از شمول طبقه­بندی و حیطه­بندی خارج و عادی تلقی شوند، در چهارچوب مفاد آیین­نامه اجرایی در سمات ثبت و شناسه (کد) رهگیری دریافت کنند.

ماده 5- دبیرخانه موظف است اطلاعات فهرست و کتاب­شناختی طرح­ها­ی پژوهشی، پایان­نامه­ها و رساله­های دارای طبقه­بندی موضوع این آیین­نامه را تنها با درخواست کتبی بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی و با رعایت ماده (6) این آیین­نامه در اختیار وی قرار دهد.

ماده 6- نقل و انتقال و نگهداری طرح­ها، پایان­نامه­ها و رساله­های موضوع این آیین­نامه، مشمول قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي - مصوب 1353- و مقررات مربوط است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط