تصویبنامه درخصوص واگذاری مالکیت مجموعه ورزشی شهدای گمنام از وزارت ورزش و جوانان به شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری مالکیت مجموعه ورزشی شهدای گمنام از وزارت ورزش و جوانان به شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/04/28 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری مالکیت مجموعه ورزشی شهدای گمنام از وزارت ورزش و جوانان به شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس" طی نامه شماره 52305 مورخ 99/05/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ورزش و جوانان

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 28/4/1399 به پيشنهاد شماره 414/100/ص/99 مورخ 31/3/1399 وزارت ورزش و جوانان و به استناد ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:  

1- مالکیت مجموعه ورزشی شهدای گمنام با پلاک ثبتی (286) فرعی از (14) اصلی مفروز و مجزی شده از (262) فرعی از اصلی مذکور، واقع در بخش (12) تهران، با مساحت (9/15135) مترمربع (عرصه)، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص­شده بر روی نقشه‏ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از وزارت ورزش و جوانان به شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس (پیروزی) واگذار مي‏گردد. مجموعه‏ يادشده توسط كارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت‏ مذکور به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومی، سرمايه آن شرکت‏ معادل قيمت مذكور افزايش مي‏يابد.

2- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت پلاک‏ ثبتی مورد اشاره به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس (پیروزی) اقدام و سند يادشده را جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) ارسال نمايد.

3- در صورتی که ظرف حداکثر یک سال آینده، سهام شرکت‏ مذکور در بورس عرضه نشود، این تصویب­نامه خودبه­خود ملغی و شرکت‏ یادشده مکلف است بدون دریافت هرگونه وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، ملک موضوع این تصویب‏نامه را به وزارت ورزش و جوانان مسترد نماید.

اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط