لغو بخشنامه های 107393 و 107394 معاون اول رئیس جمهور

از تاریخ 5-6-1392، بخشنامه های 107393 و 107394 مورخ 15-5-1392 معاون اول رئیس جمهور کان لم یکن تلقی می شوند .

طبق بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور با توجه به تصمیم هیئت وزیران در خصوص لغو برخی از مصوبات ابلاغی گذشته ، بخشنامه های مورخ 15-5-1392 با شماره های 107392 و 107394 کان لم یکن تلقی می شود.
بر اساس این بخشنامه چنانچه دستگاه های اجرایی مفاد مصوبه ای را دارای بار مالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت گیری و مصالح کلی دولت و قوانین تشخیص دهند می توانند اصلاح و یا لغو آن را از هیئت وزیران درخواست نمایند. مشاهده متن بخشنامه

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف