مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه تنظیمی بین منطقه 15 شهرداری اصفهان با آقای محمد نعمت بخش و شركاء در آزادسازی سه قطعه زمین كشاورزی

شماره: 47 /99 /28

تاریخ: 25 /01 /99

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 9695‏ /98‏ /س مورخ 7‏ /12‏ /98 به همراه توافقنامه مورخ 10‏ /7‏ /98 تنظیمی بین منطقه 15 شهرداری اصفهان با آقای محمد نعمت­ بخش و شركاء در آزادسازی سه قطعه زمین كشاورزی از پلاك ثبتی 56 باقیمانده بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت كلاً 40‏ /27012 مترمربع واقع شده در طرح احداث رینگ حفاظتی شهر اصفهان به بهای كل  000 /360 /817 /37 ریال مورد اعلام كارشناس رسمی دادگستری، در جلسات كمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 24‏ /1‏ /99 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره یك ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط