مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه تنظیمی توسط منطقه 1 شهرداری اصفهان با آقای محمدعلی اعتمادی فر و شریك در آزادسازی یک پلاک ثبتی

شماره: 46 /99 /28

تاریخ: 25 /01 /99

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

 لایحه شماره 10059‏ /98‏ /س مورخ 20‏/12‏/98 به همراه توافقنامه مورخ 8‏ /10‏ /98 تنظیمی توسط منطقه 1 شهرداری اصفهان با آقای محمدعلی اعتمادی فر و شریك در آزادسازی پلاك ثبتی 8‏ /168 بخش 2 اصفهان به صورت تجاری و اداری واقع شده در طرح احداث ایستگاه قطار شهری در خیابان طالقانی، خیابان زاهد، نبش بن بست صفا شامل 60‏ /23 مترمربع تجاری در طبقه هم­ كف و 16‏ /28 مترمربع زیرزمین تجاری و یك دفتر كار به مساحت 40‏ /33 مترمربع به بهای كل 000 /000 /500 /17 ریال مورد اعلام هیأت كارشناسان رسمی، در جلسات كمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 24‏ /1‏ /99 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره 1 ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط