تصویبنامه درخصوص تادیه دیون دولت بابت تحقق متناسب سازی دریافتهای بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تادیه دیون دولت بابت تحقق متناسب سازی دریافتهای بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/06/30 وزیران عضو کمیسیون اقتصادی درخصوص "تادیه دیون دولت بابت تحقق متناسب سازی دریافتهای بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری" طی نامه شماره 74264 مورخ 99/07/01 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه كشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هيئت وزيران در جلسه 30/6/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (2) و بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور تصويب کرد:

1- دیون دولت بابت تحقق متناسب­سازی دریافت‌های بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری موضوع ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- با اعلام صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور پس از کسر مبلغ قابل اقدام موضوع جزء (1-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، با واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت (پس از کسر سهام ترجیحی) توسط سازمان خصوصی­سازی به ارزش تقریبی و تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر180) ریال به شرح جدول زیر تأدیه می‌شود:

ردیف

نام شرکت

درصد سهام

ارزش برآوردی (میلیارد ریال)

ذی نفع

1

اپال پارسیان سنگان

6/10

000ر120

 

صندوق بازنشستگی کشوری

2

آلومینیوم جنوب

32

3

مجتمع صنعتی اسفراین

40

4

اپال پارسیان سنگان

4/6

000ر60

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

5

مجتمع صنعتی اسفراین

40

 

2- قیمت نهایی سهام شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه مطابق آیین‌نامه اجرایی شیوه­های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها - مصوب1387- شورای­عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تصویب هیئت واگذاری تعیین می‌شود. سازمان خصوصی‌سازی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، قیمت زمان واگذاری سهام شرکت‌های یادشده را مطابق آیین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیئت واگذاری ارایه نماید.

3- چنانچه ارزش قطعی سهام، بیش از ارزش برآوردی باشند و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در این تصویب‌نامه بیشتر گردد حسب مورد با پیشنهاد سازمان خصوصی­سازی و تصویب هیئت واگذاری تعدیلات لازم اعمال خواهد شد.

4- نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب‌نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می‌باشد. سایر هزینه‌های مترتب بر واگذاری متناسب با سهم واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.

5- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه حقوق مالکانه سهام شرکت‌های یادشده متناسب با سهم واگذاری به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تعلق می‌گیرد.

6- متن زیر به ماده (3) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 3707/ت57594هـ مورخ 20/1/1399 الحاق می‌شود:

تبصره 3- در اجرای ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- و جزء (3) ماده (29) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند علاوه بر افزایش موضوع ماده (3) این آیین­نامه، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود و منابع حاصل از بند (و) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش خود با نود درصد (90%) میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت، از شش ماهه دوم سال 1399 اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی این تبصره مشترکاً توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب­نامه تهیه و ابلاغ می­شود.

7- سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند معادل ریالی این تصویب­نامه را صرف متناسب‏سازی حقوق بازنشستگان نموده و به صورت ماهانه از ابتدای مهرماه سال جاری به آنان پرداخت نمایند.

8- بند (3) تصویب‌نامه شماره 42583/ت57831هـ مورخ 23/4/1399 با اصلاح بعدی آن موضوع تصویب­نامه شماره 62409/ت57966هـ مورخ 4/6/1399 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

3- سقف ارزش قطعی سهام موضوع این تصویب‌نامه رقم مذکور در بند (1) این تصویب­نامه بوده و هیئت واگذاری مکلف است با پیشنهاد سازمان خصوصی­سازی و تصویب هیئت واگذاری نسبت به تعدیل سهام موضوع جدول بند یادشده اقدام کند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط