دستورالعمل موضوع لزوم بررسی دقیق صورتحسابهای صادره مودیان به منظور مطالبه جریمه های موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع لزوم بررسی دقیق صورتحسابهای صادره مودیان به منظور مطالبه جریمه های موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 ابلاغ شد.

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع لزوم بررسی دقیق صورتحسابهای صادره مودیان به منظور مطالبه جریمه های موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 طی نامه شماره 200/99/517 مورخ 99/07/02 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط