تصویبنامه درخصوص واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به سرمایه گذار بخش خصوصی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به سرمایه گذار بخش خصوصی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/06/19 هیات وزیران درخصوص "واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به سرمایه گذار بخش خصوصی" طی نامه شماره 74917 مورخ 99/07/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت جهادکشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی

وزارت اطلاعات- وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه 19/6/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‏های جهادکشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و کشور و در راستای تصویب‏نامه شماره 174574/ت40579هـ مورخ 30/9/1387 و با توجه به واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به سرمایه­گذار بخش خصوصی موضوع قرارداد شماره 25956 مورخ 2/10/1397 و با عنایت به موافقت کتبی خریدار (رییس هیئت مدیره شرکت یادشده) به شرح مندرج در نامه شماره 522/99 مورخ 15/6/1399 و به منظور ساماندهی عشایر و بهره­برداران محدوده اراضی شرکت یادشده تصویب کرد:

1- سازمان خصوصی‏سازی مکلف است مساحت (5480) هکتار از اراضی موضوع قرارداد شماره 25956 مورخ 2/10/1397 منعقده بین سازمان خصوصی‏سازی و شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‏ شده بر روی نقشه پیوست این تصویب‏نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از اراضی و املاک شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تفکیک و به وزارت جهادکشاورزی منتقل و تحویل نماید.

2- سازمان خصوصی‏سازی مکلف است قیمت مساحت (4262) هکتار از اراضی موضوع بند (1) این تصویب­نامه را بر اساس ارزیابی زمان واگذاری و متناسب با قیمت مبنای معامله از ثمن معامله و متعاقباً از محل اقساط بعدی کسر نماید.

3- وزارت جهادکشاورزی موظف است با همکاری و مشارکت استانداری اردبیل ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این تصویب‏نامه، مطابق برنامه واگذاری پیوست این تصویب­نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اجرای مفاد بند (2) تصویب‏نامه شماره 174574/ت40579هـ مورخ 30/9/1387 نسبت به ساماندهی و واگذاری اراضی موضوع بند (1) این تصویب‏نامه اعم از (1218) هکتار واگذاری سابق و (4262) هکتار اراضی موضوع بند (2) این تصویب­نامه، مشروط به حفظ و تثبیت کاربری اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) از سوی واگذارشونده اقدام نماید، به نحوی که سایر اراضی متعلق به شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از هرگونه ادعا و تعرض از حیث اجرای تصویب‏نامه مذکور مصون باشد.

4- واگذاری قطعی اراضی مذکور به بهره‏برداران عرفی، عشایر و سایر اشخاص واجد شرایط با رعایت مقررات مربوط به قیمت منطقه‏ای صورت خواهد گرفت.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف