مصوبه شورای اقتصاد درخصوص طرح احداث ایستگاههای تقویت فشار میادین گازی هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص طرح احداث ایستگاههای تقویت فشار میادین گازی هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص طرح احداث ایستگاههای تقویت فشار میادین گازی هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک طی نامه شماره 351849 مورخ 99/07/05 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف