اصلاحیه بودجه 1392 کل کشور در دستور مجلس

با درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحیه قانون بودجه 1392 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت

لایحه اصلاح بودجه سال 1392 کل کشور پس از اعلام وصول در جلسه 12-6-1392 مجلس شورای اسلامی ، برای بررسی و اعلام نظر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع شد.
پس از جلسات متعدد کارشناسی با حضور اعضاء کمیسیون ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و کارشناسان مرکز پژوهش ها ی مجلس و دیوان محاسبات در نهایت این لایحه با اصلاحات و الحاقاتی در جلسه 29-7-1392 این کمیسیون به تصویب رسیده و برای تصویب به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
این لایحه در دستور هفتگی این هفته مجلس قرار دارد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف