تصویبنامه درخصوص انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار برای سال مال منتهی به 1398/12/29

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار برای سال مال منتهی به 1398/12/29 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/02 هیات وزیران درخصوص "انتخاب سازمان حسابرسی  به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار برای سال مال منتهی به 1398/12/29" طی نامه شماره 76856 مورخ 99/07/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف