بخشنامه درخصوص الحاق تبصره 3 به ماده 2 دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص الحاق تبصره 3 به ماده 2 دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص الحاق تبصره 3 به ماده 2 دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری طی نامه شماره 99/220977 مورخ 99/07/10 توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف