تصویبنامه درخصوص تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسؤول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسؤول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/06 هیات وزیران درخصوص "تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسؤول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق" طی نامه شماره 78875 مورخ 99/07/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور خارجه وزارت نیرو وزارت صنعت، معدن و تجارت

هيئت وزيران در جلسه  6/7/1399 به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق تعیین می­شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط