تصویبنامه درخصوص تهاتر اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت

تصویبنامه درخصوص تهاتر اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/09 هیات وزیران درخصوص "تهاتر اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت" طی نامه شماره 79501 مورخ 99/07/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت گمرک جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 9/7/1399 به پیشنهاد شماره 97195/57 مورخ 1/7/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصويب کرد:

1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت­های دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

ردیف

اشخاص متقاضی

شرکت دولتی بدهکار

مبلغ مورد تهاتر (ريال)

دستگاه اجرایی طلبکار

تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان

1

10320753931

شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه

شرکت مدیریت
شبکه برق ایران

639ر261ر610ر344

سازمان خصوصی‌سازی

نامه‌ شماره 7816
مورخ 9/4/1399

2

10100695865

شرکت فولمن

شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان

936ر812ر876ر22

سازمان امور مالیاتی کشور
 (اداره‌کل امورمالیاتی جنوب تهران)

نامه‌‌‌ شماره 12726/259/د
مورخ 21/5/1399

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

070ر929ر144ر26

3

10101431259

شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا)
(بابت طلب شرکت برق پره سر مپنا به شناسه ملی 10103727416)

شرکت
مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

218ر965ر327ر537

گمرک
جمهوری اسلامی ایران

نامه‌ شماره 553354/99
مورخ 15/5/1399

4

10260268411

شرکت ساختمانی سیمین سپاهان

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

641ر584ر13

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره‌کل امورمالیاتی مؤدیان بزرگ)

نامه‌ شماره 2312/251/ص
مورخ 28/5/1399

5

10100582059

شرکت ملی صنایع مس ایران (بابت طلب شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان به شناسه ملی10630137241)

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

000ر000ر000ر000ر6

وزارت صنعت، معدن و تجارت
(سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان)

نامه‌ شماره 26449/99
مورخ 16/5/1399

 

2- شرکت‌های دولتی بدهکار مندرج در جدول بند (1) این تصویب­نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.

3- سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب­نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار متقاضی منظور کنند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب­نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند.

4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب­نامه، به شرکت‌­های دولتی (اعم از شرکت اصلی و شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌­های مذکور (اعم از شرکت اصلی و شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

5- در صورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت‌­های دولتی موضوع بند (1) این تصویب­نامه، با اجرای بند (4) این تصویب­نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه­های اجرایی طلبکار موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌­های دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند و چنانچه شرکت‌‌­های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند، مطالبات مذکور با سازوکار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امورمالیاتی کشور وصول و به حساب ذیربط خزانه واریز خواهد شد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف