تصویبنامه درخصوص تعیین مرز مجاز ریلی جهت ورود و خروج کالا و مسافر بین ایران و افغانستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین مرز مجاز ریلی جهت ورود و خروج کالا و مسافر بین ایران و افغانستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/16 هیات وزیران درخصوص "تعیین مرز مجاز ریلی جهت ورود و خروج کالا و مسافر بین ایران و افغانستان" طی نامه شماره 82386 مورخ 99/07/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور وزارت راه و شهرسازی

هیئت ­وزیران در جلسه 16/7/1399 به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:

راه مجاز گمرکی در نقطه شمتیغ ایران و شمتیغ افغانستان صرفاً با هدف­گذاری تردد ریلی در استان خراسان­رضوی به عنوان مرز مجاز ریلی جهت ورود و خروج کالا و مسافر به کشور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تعیین می­شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط